TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Can I + (verb)

Listen to the Entire Lesson

When ending a sentence with a question mark (?) you are asking the person or people you are talking to a question for which you would like an answer. Here you are asking permission to do a particular action.

Here are some examples:

"Can I answer your question?"
"Can I attend the event?"
"Can I move to another spot?"
"Can I call you tomorrow?"
"Can I complete this later?"
"Can I explain myself?"
"Can I help you with your homework?"
"Can I include you in our plans?"
"Can I introduce you to my co-workers?"
"Can I inform you of some bad news?"

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.