TalkEnglish Logo
0:00
0:00

It looks like + (noun)

Listen to the Entire Lesson

You could be describing how something is similar or appears to be by the way it looks.

Here are some examples:

"It looks like a balloon."
"It looks like a jellyfish."
"It looks like a banana."
"It looks like a fish."
You can also use 'it looks like' to describe something that might be in the future.

Here are some examples:

"It looks like it's going to rain."
"It looks like it's going to be fun."
"It looks like it's going to be a long day."

You can also use it to describe something in the present tense.

Here are some examples:

"It looks like they are leaving."
"It looks like he is waving to us."
"It looks like she is lost."
"It looks like they are racing."

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.