TalkEnglish Logo

How was + (noun)

By using the words 'how was' you are asking someone a question about something that happened or something they did in the past.

Here are some examples:

"How was your meeting?"
"How was your doctor's appointment?"
"How was the birthday party?"
"How was lunch?"
"How was the airplane ride?"
"How was vacation?"
"How were your parents?"
"How were roads when you drove home?"
"How were people acting after what happened?"
"How were holidays with the family?"

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.