TalkEnglish Logo

Do you have any outside income?

"Do you have any outside income?"

This might be a job interview question, or it could be a question when you are talking to a creditor.  In either case, you can simply reply with a yes or no.  If it is a yes, then briefly tell them the other source of income.

"I get paid child support from my ex-husband."
"I have a rental property."

"No.  I do not."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.