TalkEnglish Logo

Are you considering any other offers right now?

"Are you considering any other offers right now?"

This question is not asking if you got an offer or not.  It is asking if you are considering it.  Regardless, you can tell them the truth.

"I'm not considering any of my offers right now."

"I was considering an offer I received last week, but I don't think I will be accepting that position."

"I'm thinking about an offer I have, but I want to keep my options open."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.