TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Smoking - Non Smoking Areas

Listen to the Entire Lesson

Smoking and non-smoking areas

Currently in America, many states are banning indoor public smoking. That means no smoking in bars, restaurants, or any other place that is deemed public. California is an example of a state that implemented this rule. But there are still places where smoking is permitted.

Here are some questions you might find useful.

"Is this a non-smoking establishment?"
"Do you have a smoking section here?"
"Is smoking allowed?"
"Where is the smoking section?"
"Is there a designated smoking area?"

At a bar or a smoking place, if you need an ashtray, you can say,

"Can I have an ashtray?"
If you have one and you need another one, simply say, "Can I have another ashtray?"

If you are smoking in an area that is a non-smoking area, you might hear people say the following... if you are a non-smoker, then you can learn this to say to others that are smoking in a non-smoking area.

"This is a non-smoking area."
"There's no smoking in this area."
"This is a non smoking establishment."
"There's no smoking in the airport."
"Smoking is only allowed in the bar area."
"You cannot smoke here. Can you please go to the bar or outside to smoke?"

Responding to these can be done with a simple,
"I'm terribly sorry. I'll take this to the smoking area."
"Sorry. I didn't know I was in a no smoking area. I'll move right away."

The easiest way is just to apologize and leave immediately with a, 'sorry.'

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.