TalkEnglish Logo

Baseball - Equipment

Buying baseball equipment

Many stores carry baseball equipment.  You can find them at large stores like Fred Myers, or a sporting goods store.

Cleats - Shoes with large bumps on the bottom to give you better traction in dirt or grass.
Baseball - The ball itself.
Baseball mitt - The glove worn when playing defense to catch balls.
Batting glove - A glove worn while batting.
Bats - Aluminum or wood item used to hit the baseball.
Pine tar - Sticky material used on a wooden bat so it doesn't slip.
Stirrups - A type of sock worn on top of socks that are usually worn as a decoration.  It will show colored lines about 3 centimeters thick on each side of the leg.

"Where is the baseball section?"
"Where can I find baseball bats?"
"Where are the baseball mitts?"
"Do you sell pine tar for bats?"
"Do you have children mitts?"
"Where can I find wooden bats?"
"Do you have soft baseballs?"

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.