TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Shopping - Presents

Listen to the Entire Lesson

Shopping for presents

Almost everyone needs to buy a present. Let's look at some sentences that you will need.

It's common to ask a birthday person what they want.

"What do you want for your birthday?"
"Do you need anything?"

Or, you can ask a friend of a birthday person.

"What do you think John wants for his birthday?"
"What do you think I should get for John?"
"What are you getting John for his birthday?"

Buying something for a girlfriend or boyfriend is a little different. If you don't have any ideas, then you can ask a sales person. Let's say you want to buy your girlfriend a piece of jewelry.

"I want to buy my girlfriend a birthday present. Do you have any suggestions?"

Or if you want to buy a boyfriend a tie or a shirt, you can go to a place like Banana Republic and ask them.

"I'm shopping for my boyfriend's birthday. Can you help me pick out something?"

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.