TalkEnglish Logo

Other Emotions - Feeling Nothing

No emotions

Feeling no emotions is one of the worst emotions.  Many times it is described as being dead on the inside.  Without emotions, it is hard to tell if you are a person.  Here are some sentences I heard people say.

"I don't feel anything.  I don't know if I'm alive."
"I hurt myself because it makes me feel alive."
"I'd rather feel pain than feel nothing at all."
"Not feeling anything is so depressing."

"When my younger brother died, I didn't feel anything.  It was worse than feeling sad."

"I've never seen that guy laugh or cry.  He's so emotionless."
"I wonder if she feels anything.  She's so cold."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.