TalkEnglish Logo

Bored to death

Meaning/Usage: Very bored

Explanation: Death is the worst thing, so using it to compare how you feel is telling someone that you are very bored.

"I have nothing to do.  I'm bored to death."
"I hate it when I'm bored to death."
"Would you rather be super busy or bored to death?"

A:  "Hey Seth, what are you doing?"
B:  "I'm reading a book.  What are you doing?"
A:  "I'm bored to death.  Let's do something."
B:  "Sure.  Come over and we can play some games."

Other Common Sentences

"I'm so bored, I could die."
"I'm dying of boredom."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.