TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Sick and Tired

Meaning/Usage: Used when you no longer enjoy something because you have done it too many times.

Explanation: It is common to say, "I'm sick of it" or "I'm tired of it." Both of these are negative terms. If you have to do something again, it will either make you feel sick or tired because you do not enjoy it.

"I'm sick and tired of eating the same thing for lunch everyday."
"I'm getting sick and tired of this song. They play it way too often at this club."
"I'm sick and tired of listening to him nag all the time."

A: "Where are you going for lunch today?"
B: "I don't know... how about a burger?"
A: "No. I eat that almost everyday. I'm getting sick and tired of them."
B: "Let's go eat teriyaki then."

Other Common Sentences

"I'm getting sick of this phone. I think I'll buy a new one."
"I'm tired of the same routine. I need to find something new and different."

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.