TalkEnglish Logo

It's about time

Meaning/Usage: When you want to express that you waited a long time.  A synonym of this would be, "finally."

Explanation: When you wait for something, the time on a clock is the biggest factor.

"It's about time."
"It's about time.  I waited two hours for you."
"It's about time I got a chance to play."

A:  "I've been waiting for 3 weeks to try out the new laptop.  Isn't it my turn yet?"
B:  "Yes.  It's your turn.  I'll get it for you."
A:  "It's about time."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.