TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Greeting - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi, how are you doing?"
B: "I'm doing great. How about you?"
A: "Not too bad."
B: "Do you come to this restaurant often?"
A: "I've been here a couple of times, but I don't come on a regular basis. What have you been up to?"
B: "I'm pretty busy at work these days, but otherwise, everything is great."
A: "Well, have a good evening."
B: "You too."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "It's nice to meet you. My name is Jack."
B: "I'm Steve. It's a pleasure to meet you."
A: "What was your name again?"
B: "Steve."
A: "So Steve, What do you do for a living?"
B: "I work at the public library. How about you?"
A: "I'm a University student."
B: "That's great. It was nice meeting you."
A: "Yeah. It was a pleasure meeting you."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jack, it's good to see you."
B: "Wow. How long has it been? It seems like more than a year. I'm doing pretty well. How about you?"
A: "Not too bad."
B: "What movie did you come to see?"
A: "I came here to see Matrix Revolution. How about you?"
B: "I'm going to watch Finding Nemo."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.