TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Tomorrow's Plan - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you have any plans tonight?"
B: "I have class until 5 O'clock, but I'm free after that."
A: "Do you want to grab dinner?"
B: "I don't have any dinner plans so that sounds great."
A: "What time should we meet?"
B: "I need to go to the book store first, so let's meet at 6 O'clock."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Let's go to Everland next week"
B: "I can't. I'm way too busy."
A: "What are you doing next week?"
B: "On Monday, I'm going to meet my professor. Tuesday, I have a job interview. Wednesday, I'm going to the dentist. And on Thursday, I have to go visit my parents."
A: "Why are you so busy?"
B: "I've been procrastinating for a long time."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What are you doing over the weekend?"
B: "I'm going to exercise, meet some friends, and then watch tv."
A: "Who are you going to meet?"
B: "My friend from middle school is visiting, so we are going to have dinner on Saturday."
A: "How long is he going to stay?"
B: "He is only here for a day."
A: "Where are you going to eat dinner?"
B: "I plan on taking him to an Italian restaurant."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.