TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Yesterday - The Past - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What did you do last night?"
B: "I met some friends and we had some drinks at a bar."
A: "Did you drink a lot?"
B: "I got so drunk that I don't remember how I got home."
A: "Why did you drink so much?"
B: "I was so depressed. I just wanted to forget about everything."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "How was the airplane ride?"
B: "It was a twelve hour flight. It was so boring. I tried to sleep but it was too uncomfortable on the plane."
A: "How about the movies they play on international flights?"
B: "I saw both movies they played. I was just unlucky."
A: "Did you take a book with you?"
B: "I accidentally packed it with my luggage that I checked in."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What did you do last weekend?"
B: "I went to a party."
A: "How was the party?"
B: "It was way too crowded and the food was gone before I got there."
A: "What time did you get home?"
B: "It was pretty boring so I left at ten and got home before eleven."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.