TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Weather - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey John, it's beautiful out today, isn't it?"
B: "Yeah. I wish it would be like this everyday."
A: "Did you see the weather forecast?"
B: "Unfortunately, it's supposed to start raining tomorrow night."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you know what the weather is going to be like tomorrow?"
B: "It's supposed to be the same as today. I don't think the weather will change much for the next week or so."
A: "That's great."
B: "Why are you so happy? Do you have anything planned?"
A: "Yeah, I'm going to Everland with my family this weekend so I was hoping for good weather."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "I can't believe it is raining so much."
B: "It's not that bad. Last year we had floods in 4 different areas of the city."
A: "Really? Does it always rain so much during this time of year?"
B: "This is not as bad as usual. During the monsoon season, we usually have rain for 3 weeks."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.