TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Movies - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "I hear Batman is supposed to be good. Do you want to go see it tomorrow?"
B: "I have to eat dinner with my family tomorrow."
A: "We can watch the late show. I think it starts at nine forty five."
B: "That would be great."
A: "What time can you be at the theater by?"
B: "I can be there by 9:15."
A: "Ok. I'll meet you there."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What are you doing tomorrow?"
B: "Nothing really."
A: "Let's watch a movie or something."
B: "What's on these days?"
A: "I think they're playing Lord of the Rings"
B: "That sounds pretty good. Let's watch that."
A: "Where should we meet?"
B: "How about at the subway entrance."
A: "Alright. I'll meet you there at one o'clock."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Steve, what are you doing these days?"
B: "Just working. The same as usual."
A: "Have you seen Shiri?"
B: "No. I haven't seen that yet."
A: "Let's go watch it tomorrow. It's a weekend and you should take a break."
B: "Well, to think of it, that sounds great."
A: "I'll give you a call tomorrow about noon and let you know the time."
B: "Ok. I'll see you tomorrow."
A: "See you."

4
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What should we do this Saturday?"
B: "Rocky six is suppose to come out this Friday."
A: "Yeah, but I don't know if it is going to be any good."
B: "The only reason I want to see it is because I have seen the previous five."
A: "True. Ok. Let's see it this Saturday."
B: "How about we hook up for lunch at 12:00, and then go see the movie afterwards."
A: "Sounds like a plan. Let's meet in front of Tower Records at 12:00."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.