TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Movie Types - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What type of movies do you like?"
B: "I like comedies. How about you?"
A: "I like action."
B: "Action is fun too."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What type of movies do you like?"
B: "I like all sorts of movies, primarily drama and science fiction."
A: "That's an interesting combination. How about western movies?"
B: "Western and horror are the two types of movies I don't care for."
A: "Why don't you like horror? They're entertaining."
B: "Some are entertaining, but I find most of them stupid and childish. For example, I don't understand why a person always goes into the house alone when something is suspicious."
A: "Ha ha. I know what you mean. But it's just a movie. They need for the characters to do that."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey, you wanna see a movie tomorrow?"
B: "Sounds like a good plan. What do you want to see?"
A: "How about Legally Blonde."
B: "Ah, my girlfriend wanted to see that movie. I have to take her later so I don't want to watch it ahead of time. How about The Cube?"
A: "Isn't that a scary movie?"
B: "How scary can it be? Come on, it'll be fun."
A: "Ok. I'll give it a try."
B: "That's the spirit. I'll see you tomorrow after class."
A: "Ok. See you tomorrow."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.