TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Exercise Gym - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What do you do besides work and watching TV?"
B: "When I have some time, I like to exercise."
A: "Do you go jogging or do you go to a health club?"
B: "I joined Samsung Health Club a couple of months ago."
A: "How do you exercise?"
B: "I usually spend 30 minutes on the bicycle for the cardio, and then I lift weights for about 45 minutes."
A: "How often do you go?"
B: "I want to go four times a week, but I'm too lazy. Last week, I only went to workout once."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jimmy. Let's go workout later today."
B: "Sure. What time do you want to go?"
A: "How about at 3:30."
B: "That sounds good. Today we work on Legs and forearm."
A: "Hey. I just played basketball earlier, so my legs are a little sore. Let's work out on arms and stomach today."
B: "I'm on a weekly schedule. You're messing everything up."
A: "C'mon. We're only switching two days. You can do legs on Friday."
B: "Alright. I'll meet you at the gym at 3:30 then."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Damn Scott. You got big."
B: "Yeah, I've been working out a lot."
A: "How long have you been lifting weights?"
B: "For a year and a half."
A: "Yeah. Last time I saw you, it was like 2 years ago."
B: "Has it been that long?"
A: "How often do you go to the gym?"
B: "I usually go every other day for about 3 hours."
A: "That's a lot."
B: "Yeah, I used to work out for an hour a day 4 times a week, and I saw no results. This is what you have to do to get noticeable results."
A: "I don't think I have the discipline for that."
B: "Just think of it as a hobby. Then it's actually fun."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.