TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Fraternity and Sorority - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey John. How are you doing?"
B: "I'm doing great. How about you?"
A: "Me too. I just finished moving into the dormitory. It seems alright."
B: "Oh man. You should have joined a fraternity."
A: "You're in a fraternity? Which one?"
B: "I'm with Delta Tau Delta. It is going to be so much fun."
A: "How much does it cost?"
B: "I have to pay $475 a month. It comes with two meals (a day) though."
A: "Damn. That's the same price I'm paying for the dormitory. How often do they take new members?"
B: "Every semester. When they start recruiting, I'll be sure to let you know."
A: "That would be great."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi, I was looking to join a sorority. Where can I find information about your sorority?"
B: "What would you like to know?"
A: "How many people are in this sorority?"
B: "We have 72 ladies so far. We have enough room for 28 more girls."
A: "How often do you have parties here?"
B: "Only about once a month."
A: "Do you provide meals here?"
B: "We provide breakfast and dinner every Monday through Friday."
A: "Can I take a tour of the place?"
B: "Sure. I can show you around."
A: "Wow. It looks great here. What do I need to do to get in?"
B: "You need to fill out this application, and then we will call you for an interview. If you pass the interview, then you will have to go through initiation."
A: "What is involved in the initiation?"
B: "That's a secret."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.