TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Body Parts - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Sarah. Why are you limping?"
B: "Oh. Hi Matt. I went snowboarding yesterday and my whole body aches."
A: "Was it your first time?"
B: "Yeah. And I never want to go again."
A: "I remember the first time I went. My back was sore, I couldn't sit down because it hurt my butt, and my legs would cramp if I walked too fast."
B: "That's exactly how I feel now."
A: "It's only like that the first couple of times."
B: "Ha. There won't be a next time."
A: "You gotta give it a chance. It's fun after a while."
B: "I'll think about it after I start feeling better. Right now, I don't even want to hear the word snowboarding."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Ahhchooo!"
B: "You've been sneezing a lot lately. Are you sick or something?"
A: "No. Every spring time around April, I'm stricken with allergies."
B: "I never have seasonal allergies."
A: "Consider yourself lucky."
B: "What are all the symptoms?"
A: "Well, as you just saw, I sneeze a lot. Also, my nose becomes very runny, my throat sometimes itches, and my eyes start to water."
B: "That doesn't sound good."
A: "No it's not. So you don't have any type of allergies?"
B: "Well, I have a severe allergic reaction to alcohol. It runs in the family."
A: "Everyone to some extent is allergic to alcohol."
B: "I get it pretty bad. My whole face turns red, including my ears. My eyes become bloodshot, and I start to itch all over my body."
A: "That's pretty bad."
B: "But that doesn't stop me from drinking. Hahaha."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.