TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Dating - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi there. Do you know anyone here?"
B: "I'm a friend of Stacy."
A: "Stacy Miller? I know her."
B: "Really? How do you know her?"
A: "We went to middle school together."
B: "That's cool. What a small world."
A: "So how do you know Stacy?"
B: "We went to the same sorority."
A: "What did you major in?"
B: "I majored in Sociology."
A: "Really? Me too. That's kinda cool."
B: "Where did you go to school?"
A: "I went to Berkley."
B: "So what are you doing here in New York?"
A: "I work at a consulting firm."
B: "Isn't that hard work?"
A: "It was in the beginning, but I got used to it. It's a lot of hours though."
B: "I bet. I don't like working more than 40 hours. I need time to play."
A: "I hear that. I wish I had more time to play. But I do like my job."
B: "I think it is important to like your job."
A: "I like talking with you."
B: "Really? I feel the same way."
A: "Do you wanna go out sometime, like dinner or something?"
B: "I'd like that. Here, let me give you my number."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "You see that chick over there?"
B: "The one in the red shirt?"
A: "Yeah. Isn't she hot?"
B: "She's alright."
A: "Just alright?!? She's hot!"
B: "Why don't you go talk to her?"
A: "You think she's out of my league?"
B: "Hell no! You're just a chicken that's all."
A: "C'mon. I get nervous when I talk to girls."
B: "Why don't you go stand next to her for a while and if an opportunity comes up, strike a conversation."
A: "What do I talk about?"
B: "It doesn't matter. You gotta find what she's interested in and go with that."
A: "I don't know..."
B: "Do you want me to go talk to her?"
A: "No. Stay away from her."
B: "If you don't do anything, I'll bet somebody else will."
A: "Ok already. I'll try."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.