TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Basketball - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you know when basketball season starts?"
B: "It starts in October. How come?"
A: "I like to keep up with the Lakers."
B: "You keep up with baseball at all?"
A: "Just a little. Not as much as basketball."
B: "Who is your favorite player?"
A: "Probably Kobe Bryant, but he has too many issues right now."
B: "He's a great player, but his recent problem is really affecting his play."
A: "Hope everything turns out ok. Do you play/like basketball much?"
B: "I usually get into it during the playoffs. I'd rather play than watch."
A: "I like to watch as much as I like to play. Do you play often?"
B: "Every now and then with some friends."
A: "I usually play twice a week at the health club. It's easy to round up 10 guys during the evening time."
B: "That sounds pretty fun. But I'm too out of shape to play full court."
A: "I get tired too, but I figure it's good for my health. And I'm having fun at the same time."
B: "So you think the Lakers will do good this year?"
A: "They better. They got a lot of good players now. If Malone can stay healthy, then I don't see how they can be beat."
B: "I don't know... I think Sacramento has a strong team this year."
A: "True, but I'm pulling for the Lakers all the way. It's going to be a great season."


previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.