TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Happy and Feeling Good - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey John. I have some great news."
B: "What happened?"
A: "I got a job offer from Dell."
B: "That's great. I thought you said you didn't get the job."
A: "I thought I did bad on the interview, but I guess I was wrong. I'm so happy right now."
B: "I bet. That's great news. I'm very happy for you."
A: "Thanks. I feel like celebrating. Let's go have a beer. It's on me."
B: "Sounds good."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Mike, did you win the lottery or something? Why the big smile?"
B: "I'm so relieved. I just passed the bar exam."
A: "You did? That's great! You must be very happy now?"
B: "That's an understatement. I'm on cloud nine. I couldn't be any happier."
A: "Did you tell your parents yet?"
B: "Not yet. I didn't get a hold of them. I'll try to call them again tonight."
A: "They're probably going to be so happy."
B: "I think so. It's turning out to be a great day."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Life's so boring."
B: "Well, most of the time it is, I guess."
A: "What do you think will make you happy?"
B: "I think money will make me happy."
A: "You heard people say that money doesn't guarantee happiness."
B: "It will for me. Then I can do all the things I want to do."
A: "You'll get bored eventually."
B: "Then I can find something new to do. If I don't have to worry about money, then I don't have to work."
A: "That's true, I guess. If I didn't have to work, I think I would be happy."
B: "You see... money doesn't equal happiness, but it takes away a lot of responsibilities."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.