TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Anger - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What happened to your car?"
B: "A tow truck was towing my car and put all those dents in my car."
A: "Are they going to pay you for the damages?"
B: "They're saying it was already there."
A: "What the hell. That doesn't make sense. What are you going to do?"
B: "I have to go to court. A cop was there so he can prove that the damage wasn't there."
A: "That sucks. I'd be pissed if that happened to me."
B: I got an estimate and it's four thousand dollars."
A: "Oh my gosh. Damn... screw the court, I would burn down their store."
B: "We'll see what happens after court."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Jack, what's wrong?"
B: "You!"
A: "What are you talking about? What did I do?"
B: "You told Martha that I was on a date? What was that all about?"
A: "No... that's not what I meant. I didn't mean that. She asked me where you were and I jokingly said that you were on a date with Sara. I thought Martha knew that you and Sara were just friends."
B: "She started feeling suspicious after you said that."
A: "I'm sorry man. I didn't know. I didn't mean to screw anything up."
B: "Martha gets jealous easily and it took a while to convince her that Sara was just a friend. Now, I have to explain to Sara that I can't hang around her because of you."
A: "Look. I really didn't mean to, and next time I see Martha, I'll really tell her that you and Sara are really just friends."
B: "Don't bother."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.