TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Worry - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "You don't look too well. What's going on?"
B: "I just lost my job. I'm just worried about how I'm going to pay the bills."
A: "I'm sorry to hear that. Have you been looking for another job?"
B: "I just started, but the job market is very bad right now. I'm not optimistic about it."
A: "That's tough. What does your wife think about this?"
B: "She's trying to be supportive, but I can tell she is very worried about our financial situation as well."
A: "I have some friends who might be able to help you find a job. I'll see what they can do."
B: "I really appreciate your help."
A: "No problem. In the meantime, don't try to worry so much. You'll get through this."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Jared, I just heard about your father. How is he doing?"
B: "He's in the hospital resting. The doctor's didn't give a clear answer yet."
A: "I'm so sorry to hear that. But this is a good hospital. I'm sure they will do whatever they can."
B: "I hope so."
A: "You must feel really worried right now. But you know your dad is a fighter."
B: "Yeah. I think my mom is the most worried. I'm basically worried about how she is doing."
A: "Where is she right now?"
B: "She's in the hospital with my dad. I have to go back tonight."
A: "Hey, I'll go with you."
B: "You don't have to."
A: "It's really no problem."
B: "Ok. Let's go right after dinner."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.