TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Other Emotions - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "How are you feeling these days?"
B: "I don't know. A little bored and restless I guess."
A: "Why is that?"
B: "I have so much time on my hands and I have nothing to do."
A: "Why don't you go out and have fun?"
B: "I would like to, but I have to save some money so I can't go out all the time."
A: "That sucks."
B: "After a while, I start to feel anxious."
A: "Try relaxing and reading a good book. That's always a good way to kill time."
B: "That's true. How about you? How are you these days?"
A: "I'm doing pretty good these days. My kid just finished kindergarten. I'm so proud of him."
B: "That's great to hear. He must be big now. It's been a year since I saw your son."
A: "Yeah. He grew a lot in the last year."
B: "I bet you're very proud of your son."
A: "Yes I am. Thanks."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What happened to that girl you were seeing?"
B: "Oh Jackie? We broke up last week."
A: "That was a short relationship. You only started dating 2 months ago."
B: "It was actually a long two months. She was a psycho."
A: "What do you mean?"
B: "She would be laughing one moment, and if I said something insensitive, she would start crying. I didn't want to deal with that."
A: "She sounds very emotional."
B: "She was a psycho man. One time we were suppose to get together. I was waiting for her call, and when she finally called, she was screaming why I wasn't at her place."
A: "Were you suppose to be there?"
B: "I thought she was going to call when she was done shopping. It was a misunderstanding. She was literally screaming on the phone over this."
A: "Ok. You're right. She's a psycho."
B: "I'm just glad it's over."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.