TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Bored - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey there. What have you been up to?"
B: "Nothing really."
A: "How about your work?"
B: "It's so boring there. I really wish I had a different job."
A: "Is it really that bad?"
B: "Yeah. Most of the time, I have nothing to do. But whenever I have something to do, it's boring work because it is the same old thing."
A: "Why don't you find a different job then?"
B: "Maybe I should."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi Steve, what's your plan for tonight?"
B: "I don't have any plans. Are you doing anything special?"
A: "Well, if you're bored, let's plan on meeting up tonight."
B: "That sounds like a good idea. Should we invite Bob?"
A: "He's a little boring."
B: "What do you mean?"
A: "Well, he doesn't drink, play video games, pool, or really anything. The only thing he talks about is history."
B: "You do have a point. We'll leave him out tonight."
A: "Alright. Let's meet at 8:30 in front of the university bookstore."
B: "Perfect. I'll see you later tonight."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hello"
B: "Hi Jane"
A: "Oh, hi Jill."
B: "What are you doing?"
A: "I'm doing the laundry."
B: "I'm so bored. I have nothing to do."
A: "Why don't you come over and help me with the laundry?"
B: "I'd rather do my own house chores. Hey, you wanna take a break from your house work and have coffee at Starbucks with me?"
A: "Sure, that sounds great. I'll meet you there in thirty minutes."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.