TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Exercise - Interactive Practice

Kliknite na Počúvajte Všetko a postupujte ďalej. Potom, keď dostatočne porozumiete celú konverzáciu, stávate sa osobou A kliknutím na tlačidlo osoba A. Prostredníctvom zvukového súboru budete počuť iba osobu B. Osoba A nebude súčasťou konverzácie, a vašou úlohou je opakovať pôvodné vety osoby A. Toto isté zopakujte ako osoba B. Konverácia sa odohráva v rýchlosti rodeného angličana. Ak je takáto konverzácia pre Vás príliš rýchla, použite tlačidlo pozastaviť (pause) medzi každou vetou. Po niekoľkých cvičeniach by ste mali byť schopní hovoriť tak rýchlo, ako by angličtina bola vaša rodná reč.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Michael. Where are you going?"
B: "Nowhere special. I was just taking a walk."
A: "What for?"
B: "To get a little exercise. I'm so out of shape."
A: "Hey, I play basketball with a bunch of friends twice a week. It's great exercise and it's fun too. Why don't you come out and play with us?"
B: "That sounds great. Give me a call next time you guys play."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "All I do all day is work and watch TV. I really should start thinking about my health."
B: "I never thought about that, but you're right. What do you think we should do?"
A: "For starters, we should start doing more outdoor activities. That way we'll get some exercise."
B: "I was thinking about taking tennis lessons. I always have an hour to spare in the afternoon. What do you think about that?"
A: "That's not a bad idea. How much is it?"
B: "I heard it is only about one hundred twenty dollars a month for 8 lessons."
A: "Playing tennis twice a week will be a good start. Count me in."

previous lessonnext lesson

Hovorte po anglicky rýchlejšie stiahnutím stoviek nových kompletných mp3 zvukových súborov pre všetky lekcie. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.