TalkEnglish Logo

Big Deal

Meaning/Usage: Something really important.  Often times used with "no" to express that the event is not as important as they think.

Explanation: This phrase is also used sarcastically.  For example, if someone says "I did 30 push-ups this morning."  Someone else can respond, "Big deal.  I did 50 push-ups!"

"Passing my driver's test was no big deal."
"He thinks he is such a big deal."
"It's no big deal if we don't go tonight."

A.  "I think I might have lost that screwdriver you let me borrow last week."
B.  "It's no big deal, I have another one."

Other Common Sentences

"He thinks he is all that matters."
"It's not that important."


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.