TalkEnglish Logo

What a Small World

Meaning/Usage: Used when a person knows someone you know by chance

Explanation: The world is very large with a lot of people in it.  When two people know the same person by chance, then the world doesn't seem so big.  In this case, the phrase "what a small world" is commonly used.

"I didn't know that you knew my uncle.  What a small world."
"You have family in Florida too?  What a small world."
"I went to high school with his mom, what a small world."

A.  "Do you see that guy over there?"
B.  "Yes, what about him."
A.  "We used to play football together in high school."
B.  "Wow, what a small world!"

Other Common Sentences

"What are the chances of that?"


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.