TalkEnglish Logo

What's going on?

Meaning/Usage: To ask what is happening

Explanation: This is fairly straightforward and is used more in spoken English.

"What's going on tonight?"
"I'm not sure why she is upset, what's going on?"
"What's going on with your job?"

A.  "It seems like she is a bit upset."
B.  "What's going on?"
A.  "I think she got into an argument with her husband."
B.  "That's too bad.  Hopefully they can work things out."

Other Common Sentences

"What is happening?"


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.