TalkEnglish Logo

Hold On a Sec

Meaning/Usage: To tell someone to wait; to slow down; an expression used before providing a different point of view or opinion

Explanation: This is fairly straightforward.  "Sec" in this context is one "second."  You're basically telling someone to wait because you are about to say something else.

"Hold on a sec, I thought you were staying home tonight?"
"Hold on a sec, are you serious?"
"Hold on a sec.  This is different from what you told me yesterday."

A.  "Chip is going to draft a quarterback in the first round?"
B.  "Hold on a sec.  I swore he was going to draft a running back first."
A.  "It's a surprise for me too, but I'm pretty sure about it."

Other Common Sentences

"Not so fast."
"On the contrary."


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.