TalkEnglish Logo

That's easier said than done

Meaning/Usage: This is used when something is easy to say but very hard to do.

Explanation: This phrase is very literal.  Often times people tell you to do something that sounds easy, but it is actually hard.  So in response, you can say this phrase.

"I want to quit smoking but that's easier said than done."
"She wants me to be more romantic but that's easier said than done."
"I wish I could just retire a wealthy man but that's easier said than done."

A.  "I really want to learn how to take good photographs."
B.  "Maybe you should take a class?"
A.  "My sister learned how to do it all by herself."
B.  "I don't doubt it but that's easier said than done."

Other Common Sentences

"That's more difficult than it sounds."
"It's easy to say something, but difficult to do."


Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.