TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Let's not + (verb)

Listen to the Entire Lesson

The word 'let's' is formed from the words 'let us.' Here you are requesting that something not take place at this moment or that what is happening needs to be contained or lessened.

Here are some examples:

"Let's not discuss this now."
"Let's not stay here too long."
"Let's not stop anywhere on the way."
"Let's not remain mad at each other."
"Let's not meddle in other people's business."
"Let us not get too excited."
"Let us not worry too much."
"Let us not interrupt them when they are talking."
"Let us help you."
"Let us get that for you."

previous lessonnext lesson

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.