TalkEnglish Logo

Let's say that + (subject + verb)

Let's' is a contraction for 'let us.' You are suggesting to someone that you should both agree on what you will communicate to someone else.

Here are some examples:

"Let's say that you love to fish."
"Let's say we found it."
"Let's say that we enjoy being with them."
"Let's say that we had a good time."
"Let's say that it's hard to decide."
"Let's say that we have to go."
"Let's say that we can host."
"Let's say that I have to work."
"Let's say that the movie was really good."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.