TalkEnglish Logo

There's no need to + (verb)

The word 'there's' is a contraction of the words 'there is' or 'there has.' When expressing 'no need' you are stating that the action does not need to take place.

Here are some examples:

"There's no need to worry."
"There's no need to be upset."
"There's no need to act so strange."
"There's no need to act so shy."
"There's no need to rush off."
"There's no need to talk now."
"There is no need to call this late."
"There is no need to bother him."
"There is no need to run away."
"There is no need to stop now."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.