TalkEnglish Logo

It's no use + (verb-ing)

It's' is a contraction for 'it is.' By stating 'it's no use' you are saying that what you or someone else is doing is not recommended or uncalled for.

Here are some examples:

"It's no use crying."
"It's no use separating them."
"It's no use talking to her."
"It's no use whining about it."
"It's no use apologizing."
"It's no use attempting to please him."
"It's no use arguing about it."
"It's no use behaving that way."
"It's no use cleaning up."
"It's no use checking on it yet."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.