TalkEnglish Logo

There's no way + (subject + verb)

There's' is a contraction of the words 'there is.' By stating 'there's no way' you are relaying a thought of doubt about an event taking place now or in the future.

Here are some examples:

"There's no way you finish on time."
"There's no way we complete on time."
"There's no way your mother approves."
"There's no way no one claims it."
"There's no way they expect it."
"There's no way he can fix it."
"There's no way he can handle the news."
"There's no way your brother injured his ankle."
"There is no way that horse jumps it."
"There is no way he missed it."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.