TalkEnglish Logo

Couch potato

Meaning/Usage: Used when someone watches too much television.

Explanation: This was created for someone watching too much television because in some western countries, a person usually sits on the "couch" and eats "potato" chips while watching television.

"My husband is a couch potato.  He sits in front of the TV all day long."
"You have a huge belly because you're a couch potato."
"I should be more active and less of a couch potato."

A:  "James.  We're going to play basketball.  Do you want to play?"
B:  "No, I'm going to watch TV today."
A:  "You did that all day yesterday.  You better stop being a couch potato or you're going to get a big fat belly."

Other Common Sentences

"Good luck trying to get his attention.  He's glued to the television."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.