TalkEnglish Logo

Read one's mind

Meaning/Usage: When someone says something that you were also thinking about.

Explanation: This is a stronger way of saying, "I was thinking of that too."

"You read my mind."
"I was going to suggest that.  You must have read my mind."

A:  "Do you want to go play pool?"
B:  "You read my mind.  That's exactly what I was thinking too."

Nauč sa hovoriť Anglicky rýchlejšie stiahnutím offline verzie a zahĺbte sa do viac ako 8.000 zvukových súborov a cez 800 strán lekcií! Potom môžete študovať aj bez pripojenia k internetu a taktiež kedykoľvek počúvať zvukové súbory pomocou prehrávača MP3. Kliknite na Stiahni angličtinu aby ste si stiahli offline verziu TalkEnglish ešte dnes.