TalkEnglish Logo

Frázy a idiómy Časť Ill

Frázy a idiómy časť III obsahuje užitočné frázy a idiómy s vysvetlením, príkladným dialógom, a ďalšie spôsoby, ako vyjadriť frázu alebo idióm.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete