TalkEnglish Logo

Lekcie slovnej zásoby začínajúcej na písmeno H

Na písmeno H začína celkom 66 lekcií slovnej zásoby. Voľbou písmena zobrazíte lekcie začínajúce daným písmenom. Po kliknutí na slovo sa zobrazí príslušná lekcia.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Habit (n)Hair (n)Half (n)(adv)Hall (n)
Hand (n)(v)Handle (n)(v)Hang (v)Happen (v)
Happy (adj)Hard (adj)(adv)Hardly (adv)Harm (n)(v)
Hat (n)Hate (n)(v)Have (v)Head (n)(v)
Health (n)Healthy (adj)Hear (v)Hearing (n)
Heart (n)Heat (n)(v)Heavy (adj)Height (n)
Hell (n)Help (n)(v)Helpful (adj)Here (adv)
Hesitate (v)Hide (n)(v)High (n)(adj)(adv)Highlight (n)(v)
Highly (adv)Highway (n)Hire (n)(v)Historian (n)
Historical (adj)History (n)Hit (n)(n)Hold (n)(v)
Hole (n)Holiday (n)Home (n)(adj)(adv)Homework (n)
Honest (adj)Honestly (adv)Honey (n)Hook (n)(v)
Hope (n)(v)Hopefully (adv)Horror (n)Horse (n)
Hospital (n)Host (n)(v)Hot (adj)Hotel (n)
Hour (n)House (n)(v)Housing (n)Huge (n)
Human (adj)Hungry (adj)Hunt (n)(v)Hurry (n)
Hurt (v)(adj)(n)Husband (n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z