TalkEnglish Logo

Lekcie slovnej zásoby začínajúcej na písmeno Q

Na písmeno Q začína celkom 12 lekcií slovnej zásoby. Voľbou písmena zobrazíte lekcie začínajúce daným písmenom. Po kliknutí na slovo sa zobrazí príslušná lekcia.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Qualify (v)Quality (n)(adj)Quantity (n)Quarter (n)
Queen (n)Question (n)(v)Quick (adj)Quickly (adv)
Quiet (n)(v)(adj)Quit (v)Quite (adv)Quote (v)(n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z