TalkEnglish Logo

Vocabulary Lessons Lekcie slovnej zásoby začínajúcej na písmeno YZ

Na písmeno YZ začína celkom 6 lekcií slovnej zásoby. Voľbou písmena zobrazíte lekcie začínajúce daným písmenom. Po kliknutí na slovo sa zobrazí príslušná lekcia.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   


Yard (n)Year (n)Yellow (adj)(v)Yesterday (n)
Young (adj)Youth (n)Zone (n)


     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z