TalkEnglish Logo

Základy hovorovej angličtiny - Sekcia I

Základy hovorovej angličtiny pre začiatočníkov, ktorí potrebujú porozumieť základy hovorenej angličtiny. Budeme používať veľmi jednoduché frázy a vyjadrenia, ktoré Vám pomôžu s Vašou hovorovou angličtinou,

Táto prvá sekcia obsahuje prvých 30 lekcií. Prechádzajte cez ne jednu po druhej dokým nie ste oboznamený s každou vetou.