TalkEnglish Logo

Vysokoškolské témy

Časť vysokoškolské témy obsahuje základné lekcie na tému univerzitný život, vyučovacie predmety, skúšky a spolubývajúci.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete