TalkEnglish Logo

Pozdravy a všeobecné veci II

Časť Pozdravy a všeobecné veci ll obsahuje základné lekcie angličtiny pre denný rozhovor, obľúbené veci, záľuby, filmy a svičenie

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete