TalkEnglish Logo

Pocity a Emócie ll

Časť pocity a emócie II obsahuje základné lekcie angličtiny na tému smútok a depresie, láska, zlomené srdce, obavy, strach a iné emócie.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete