TalkEnglish Logo

Zdravie - Stretávanie sa - Manželstvo

Časť Zdravie - Stretávanie sa - Manželstvo obsahuje lekcie o zdraví, častiach tela, diétach a stretávaní sa.

Prezerajte a študujte toľko, koľko krát chcete